3. SIMPOZIJ RADIOLOGIJA U HITNOJ KLINIČKOJ PRAKSI, 29. studenog 2019. u 9:00h, Multimedijalna dvorana KBC Sestre milosrdnice

Cijene: specijalisti 1.085,00 kn, specijalizanti 685,00 kn, liječnici obiteljske medicine 885,00 kn, studenti 335,00 kn, radiološki tehnolozi 485,00 kn, umirovljeni liječnici 335,00 kn

Prijave na: [email protected]

TEHNIČKI ORGANIZATOR
Bantel Travel d.o.o.
Kontakt osoba: Natalija Dumičić
A: Zelinska 7, 10000 Zagreb
E: [email protected]
T: 01 6170 850, 01 3907 283
OIB: 65848935602

About the author: HNRD