Izborna skupština HNRD 22. ožujka 2022.

Na Izbornoj skupštini HNRD 22.ožujka 2022., za predsjednicu HNRD-a reizabrana je

izv.prof.dr.sc.Dijana Zadravec, dr.med.

Za dopredsjednika je reizabran

prof.dr.sc. Zvonimir Sučić

Za članove Upravnog odbora izabrani su:

  1. prof.dr.sc. Tomislav Badel, dr.med.dent.
  2. Tamara Rihtar, dr.med.
  3. Mia Smoljan Basuga, dr.med., (rizničar)
  4. Ivana Župetić, dr.med.
  5. prim. Stanko Belina, dr.med.
  6. izv.prof.dr.sc. Iris Zavoreo, dr.med.

Matea Prenc imenovana je tajnikom HNRD-a.

About the author: HNRD