Događanja

Stručni sastanak HNRD-a u ožujku 2019.

Poštovani,

dana 28. ožujka 2019. u 17:00 sati u Multimedijskoj dvorani Kliničkog bolničkog centra Sestre
milosrdnice, održat će se Stručni sastanak Hrvatskog neuroradiološkog društva sa sljedećim
programom:

17.00 – 17.20h NEUROPATOLOGIJA DJEČJE DOBI
izv.prof.dr.sc. Maša Malenica, dr.med.

17.20 -17.40h MR U DIJAGNOSTICI NEURORADIOLŠKIH BOLESTI DJEČJE DOBI

prof.dr.sc. Zvonimir Sučić, dr.med.

17.40 – 18.00h NEUROKIRURŠKO ZBRINJAVANJE PATOLOGIJE CNS-a U DJEČJOJ...