Stručni sastanak HNRD-a u rujnu 2019.

Poštovani,

Hrvatsko neuroradiološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora organizira Stručni sastanak u utorak, 24. rujna 2019. godine u 18 sati, koji će se održati u Multimedijalnoj dvorani KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

PROGRAM:

  • 18:00 – 18:20 – KLINIČKI PRISTUP BOLESNIKU S FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM
    prof.dr.sc. Željka Petelin, dr.med.
  • 18:20 – 18:40 – NEURORADIOLOŠKA SLIKOVNA DIJAGNOSTIKA EPILEPSIJE
    Mia Smoljan Basuga, dr.med., dr.sc. Tomislav Gregurić, dr.med.
  • 18:40 – 19:00 – NEUROKIRURŠKO LIJEČENJE EPILEPSIJA
    doc.dr.sc. Tomislav Sajko, dr.med.
  • 19:00 – DISKUSIJA

Moderatorica:
izv.prof.dr.sc. Dijana Zadravec, dr.med.

Veselimo se Vašem dolasku!

About the author: HNRD