Prijava postera


Upute za prijavu postera

  • Sažetak: maksimalno 250 riječi
  • Rok prijave: ponedjeljak, 19.04.2021.
  • Jezik: hrvatski ili engleski
  • Format postera: pdf ili ppt
  • Način i trajanje prezentacije: ONLINE u trajanju od pet minuta uz diskusiju u trajanju od dvije minute