Radiološka akademija 2018

Međunarodni znanstveno-stručni skup “Radiološka akademija 2018” (radiologija glave i vrata, dijagnosticka i intervencijska radiologija i dentalna radiologija) održana u svibnju 2018. u Dubrovniku u IUC.

About the author: HNRD